ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
– นักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.ตรี จำนวน 4 อัตรา
– ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา และ ช่างเทคนิค 2 อัตรา วุฒิ ปวส.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคล โทร. 061-5585281 ในวันและเวลาทำการ

“ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใหม่ ร่วมมือ ร่วมวิจัย มก.-สวก.” วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาาสตร์

ขยายเวลารับสมัครผู้ปฏิบัติงานนักวิชาการพัสดุ (โดยวิธีการจ้างเหมา) วุฒิ ป.ตรี ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน รับสมัครถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติมโทร 061-5585281 (งานบุคคล)

รายงานผลการดำเนินงานและผลงานเด่นของงานนิทรรศการ

*** ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ รับสมัครนักวิชาการพัสดุ (โดยวิธีการจ้างเหมา) วุฒิ ปริญญาตรี ค่าจ้าง 15,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มี.ค.64 สนใจสมัคร/สอบถามเพิ่มเติม โทร.061-5585281 (งานบุคคล)

*** รับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรฯ ครั้งที่ 3/64 ระยะเวลาเช่า 6 เดือน (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 64) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ก.พ.64 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่อาคารที่ทำการศูนย์ฯ ชั้น 2 โทร. 061 – 5585281

รายงานผลการดำเนินงานและผลงานเด่น ของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “นิทรรศการเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563”

รายงานผลการดำเนินงานและผลงานเด่น ของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “นิทรรศการในงานวันดินโลก ปี 2563 หัวข้อ ข้าวโพดเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์”

รายงานผลการดำเนินงานและผลงานเด่น ของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “นิทรรศการในงานนนทรีอีสาน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง ข้าวโพดเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร และอาหารสัตว์”

การนำเสนอโครงการวิจัยปี 2564

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาสู่สมาร์ทฟาร์ม”

แบบฟอร์มขอใช้บริการที่พัก และห้องประชุม ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*** ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร วุฒิ ป.โท ค่าจ้างแรกบรรจุ 24,000 บาท จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 15 ม.ค.64 สอบถามเพิ่มเติม โทร.งานบุคคล 061-5585281

ประมวลภาพงานนิทรรศการวันดินโลก(World Soil Day) ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563

*** รับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ กิจกรรมการจัดพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรฯ ครั้งที่ 2/2564 (ล็อคที่ยังว่าง จำนวน 14 ล็อค) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ อาคารที่ทำการศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ชั้น 2 สอบถามเพิ่มเติม โทร.061-5585281

*** รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง วิศวกร วุฒิ ป.โท อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 24,000 บาท จำนวน 2 อัตรา

*** รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย

*** ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

*** ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 *ในวันและเวลาทำการ* สอบถามเพิ่มเติมโทร 061-5585281

*** ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรการเกษตร และ ตำแหน่ง นักวิจัย วุฒิ ป.โท ค่าจ้างแรกบรรจุ 24,000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 31 ส.ค. 63

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสวก. ชมแปลงทดลองที่ไร่สุวรรณเพื่อประเมินโครงการ และพิจารณาโครงการใหม่

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นครราชสีมาจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพสูง

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานระบบชลประทานและการจัดการน้ำของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ในวันที่ 30 ก.ค. 63*

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรการเกษตร อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 24,000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 24 ก.ค.2563
สอบถามโทร. 061-5585281

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งวิศวกรการเกษตร รวม 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 24,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63 สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่งานบุคคล โทร 061-5585281 ในวันและเวลาทำการ 

รางวัลการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ผลกระทบของสารนิโคซัลฟูรอนต่อข้าวโพดลูกผสมก่อนการค้าและสายพันธุ์แท้

Effect of Nicosulfuron to Pre-commercial Field Corn Hybrids and Inbred Lines

ไฟล์ประกอบการนำเสนอ

ปกหน้าเอกสารคู่มือการตรวจแมลงในข้าวโพด และ เนื้อหาเอกสารคู่มือการตรวจแมลงในข้าวโพด

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด