เมนูหลัก
 
วันนี้

 
Link  ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
Link  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทเมล็ดพันธุ์
 
Link ข่าวจากหนังสือพิมพ์
 

 

 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 4 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 061 5585 280 - 1 รายละเอียดโปรดคลิก
ประมูลราคากากข้าวโพดหวานด้วยวิธีการเสนอราคา
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์เปิดประมูลราคากากข้าวโพดหวานที่เหลือจากการผลิตน้ำนมข้าวโพดด้วยวิธีการเสนอราคา กำหนดการยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 298 หมู่ 1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 061 5585 280 - 1 รายละเอียดโปรดคลิก
งานเกษตรแฟร์ปากช่อง'60
 
"การประชุมเกษตรกร ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา  17.00 น.
ณ อาคารสโมสร ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ"
ด้วยโครงการวิจัยและส่งเสริมการผลิตข้าวโพดหวานฝักสด และผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน ประจำปี 2560 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุมเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกข้าวโพดหวาน  ไร่สุวรรณ ครั้งที่ 2/2560 ขึ้น ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ อาคารสโมสร ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้
เรื่องที่ 1 หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวาน
เรื่องที่ 2 การอบรมเกษตรกรสมาชิกเรื่อง เขตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวาน
เรื่องที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 
ประมูลราคาเปลือกและแกนข้าวโพดหวานด้วยวิธีการเสนอราคา
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์เปิดประมูลราคาเปลือกและแกนข้าวโพดหวานที่เหลือจากการผลิตในแต่ละวันด้วยวิธีการเสนอราคา กำหนดการยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 298 หมู่ 1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หรือ สอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 061-5585280-1 ภายในวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 รายละเอียดโปรดคลิก
ประมูลกากข้าวโพดหวาน
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์เปิดประมูลราคากากข้าวโพดหวานจำนวนประมาณ 350 ตัน กำหนดการยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 298 หมู่ 1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาเปลือกข้าวโพด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาเปลือกและแกนข้าวโพดหวานของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยขอให้จัดส่งความเห็นที่ นางศศินันท์  ทิพย์โอสถ   เพื่อรวบรวมส่ง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประมูลเปลือกข้าวโพด

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์เปิดประมูลเปลือกข้าวโพดหวาน ซังข้าวโพดหวาน และกากข้าวโพดหวาน กำหนดการยื่นซองเสนอราคาวันที่ 4 - 25 มกราคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 298 หมู่ 1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

เกษตรแฟร์ปากช่อง'58
         
 
แหล่งทุนวิจัย
  • แหล่งทุนวิจัยภายใน
  • แหล่งทุนวิจัยภายนอก

ติดต่อศูนย์วิจัยฯ

เลขที่ 298 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ
ต.กลางดง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30320
Tel . 061-558 5280-1
Fax. 0-4436-1108
e-mail: raisuwan@ku.ac.th

รายงานสภาพอากาศ
 
 
 
 
 
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 298 หมู่ 1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320