*** รับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ กิจกรรมการจัดพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรฯ ครั้งที่ 2/2564 (ล็อคที่ยังว่าง จำนวน 14 ล็อค) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ อาคารที่ทำการศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ชั้น 2 สอบถามเพิ่มเติม โทร.061-5585281

*** รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง วิศวกร วุฒิ ป.โท อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 24,000 บาท จำนวน 2 อัตรา

*** รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย

*** ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

*** ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 *ในวันและเวลาทำการ* สอบถามเพิ่มเติมโทร 061-5585281

*** ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรการเกษตร และ ตำแหน่ง นักวิจัย วุฒิ ป.โท ค่าจ้างแรกบรรจุ 24,000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 31 ส.ค. 63

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสวก. ชมแปลงทดลองที่ไร่สุวรรณเพื่อประเมินโครงการ และพิจารณาโครงการใหม่

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นครราชสีมาจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพสูง

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานระบบชลประทานและการจัดการน้ำของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ในวันที่ 30 ก.ค. 63*

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรการเกษตร อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 24,000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 24 ก.ค.2563
สอบถามโทร. 061-5585281

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งวิศวกรการเกษตร รวม 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 24,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63 สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่งานบุคคล โทร 061-5585281 ในวันและเวลาทำการ 

รางวัลการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ผลกระทบของสารนิโคซัลฟูรอนต่อข้าวโพดลูกผสมก่อนการค้าและสายพันธุ์แท้

Effect of Nicosulfuron to Pre-commercial Field Corn Hybrids and Inbred Lines

ไฟล์ประกอบการนำเสนอ

ปกหน้าเอกสารคู่มือการตรวจแมลงในข้าวโพด และ เนื้อหาเอกสารคู่มือการตรวจแมลงในข้าวโพด

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด