ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่อง

ภายใต้สถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นแรงใจช่วยให้พี่น้องเกษตรกร ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ในการนี้ทางศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่ ผ่านหน่วยงานราชการ ได้แก่อำเภอปากช่องและเทศบาลสีมามงคล จำนวน 200 กิโลกรัม เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
โดยนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง รับมอบเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม