นางอำไพ พรหมณเรศ

research-profile-Amphai-AGR-ResPro-2020