ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ในวันที่ 30 ก.ค. 63

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนนักวิชาการเกษตร