รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำหน่ง วิศวกร วุฒิ ป.โท อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 24,000 บาท จำนวน 2 อัตรา