รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำหน่ง วิศวกร วุฒิ ป.โท อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 24,000 บาท จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัคร-วิศวกร-พ.ย.63