รับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ กิจกรรมการจัดพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรฯ ครั้งที่ 2/2564 (ล็อคที่ยังว่าง จำนวน 14 ล็อค) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ อาคารที่ทำการศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ชั้น 2 สอบถามเพิ่มเติม โทร.061-5585281