ประมวลภาพงานนิทรรศการวันดินโลก(World Soil Day) ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563