ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร วุฒิ ป.โท ค่าจ้างแรกบรรจุ 24,000 บาท จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 15 ม.ค.64 สอบถามเพิ่มเติม โทร.งานบุคคล 061-5585281