จัดนิทรรศการในงานวันดินโลก ปี 2563  ในหัวข้อ  ข้าวโพด เพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์

2.1-ธันวาคม-63-แบบรายงานผลการดำเนินงานและผลง