นิทรรศการในงานนนทรีอีสาน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง ข้าวโพดเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร และอาหารสัตว์