ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ รับสมัครนักวิชาการพัสดุ (โดยวิธีการจ้างเหมา) วุฒิ ปริญญาตรี ค่าจ้าง 15,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มี.ค.64 สนใจสมัคร/สอบถามเพิ่มเติม โทร.061-5585281 (งานบุคคล)