ขยายเวลารับสมัครผู้ปฏิบัติงานนักวิชาการพัสดุ (โดยวิธีการจ้างเหมา) วุฒิ ป.ตรี ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน รับสมัครถึงวันที่ 31 มี.ค. 64
สอบถามเพิ่มเติมโทร 061-5585281 (งานบุคคล)