ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
– นักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.ตรี จำนวน 4 อัตรา
– ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา และ ช่างเทคนิค 2 อัตรา วุฒิ ปวส.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคล โทร. 061-5585281 ในวันและเวลาทำการ