ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ รวม 7 อัตรา ดังนี้
1.นักวิชาการเกษตร ค่าจ้าง 15,000 บาท / 4 อัตรา
2.ช่างเครื่องยนต์ ค่าจ้าง 12,000 บาท / 1 อัตรา
3.ช่างเทคนิค ค่าจ้าง 12,000 บาท / 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 พ.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคล ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ โทร 061-5585281 ในวันและเวลาทำการ