ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มิ.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคล ศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ โทร 061-5585281 ในวันและเวลาทำการ