ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบคัดเลือก นักวิชาการพัสดุ (โดยวิธีการจ้างเหมา)