ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้าวโพดหวานฝักสด
ขนาดบรรจุ 8 ฝัก
ราคา 60 บาท

ข้าวโพดหวานฝักต้ม
ขนาดบรรจุ 4 ฝัก
ราคา 40 บาท

น้ำนมข้าวโพดหวานไร่สุวรรณ
ปริมาตรสุทธิ 250 ซี.ซี.
ราคา 25 บาท

ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
น้ำหนักสุทธิ 250 กรัม
ราคา 35 บาท

ไอสครีมข้าวโพดหวาน
น้ำหนักสุทธิ xx กรัม
ราคา 40 บาท

ไอสครีมข้าวโพดหวาน
น้ำหนักสุทธิ xx กรัม
ราคา 40 บาท

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2
น้ำหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม
ราคา 500 บาท

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2
น้ำหนักสุทธิ 200 กรัม
ราคา 100 บาท

ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 5731
น้ำหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม
ราคา 900 บาท

ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 5819
น้ำหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม
ราคา 900 บาท