เมนูหลัก
 
วันนี้
Decemeber 2014
SuMTuWThFSa
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

 
Link  ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
Link  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทเมล็ดพันธุ์
 
Link ข่าวจากหนังสือพิมพ์
 

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ
โครงการการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อน
 • ความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 12 ปี (พ.ศ. 2535-2546)
 • ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2
 • ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยว : พันธุ์อินทรี 1
 • ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์เกษตรศาสตร์ 2
 • ข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์เกษตรศาสตร์ 1
โครงการการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ
 • ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 4452
 • ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 3853
 • ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 3851
 • การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงลูกผสม
 • ข้าวโพดสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 47
 • ข้าวโพดสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 46
 • ข้าวโพดสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 45
โครงการการปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง
 • การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างลูกผสมของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
โครงการการเขตกรรมข้าวโพดฝักสด
 • ระยะระหว่างต้นที่เหมาะสมสำหรับข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2
โครงการพืชบำรุงดิน
 • ศักยภาพของพืชตระกูลถั่วเขตร้อนในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อการผลิตข้าวโพดไร่อย่างยั่งยืน
โครงการโรคข้าวโพดและข้าวฟ่าง
 • การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีบางชนิดต่อโรคราน้ำค้าง (downy mildew) ของข้าวโพด
 • การทดสอบระดับการเป็นโรคที่สำคัญ ๆ ของพันธุ์ข้าวโพดที่จำหน่ายเป็นการค้า
โครงการแมลงศัตรูข้าวโพดและข้าวฟ่าง
 • การศึกษาความต้านทานต่อหนอนเจาะลำต้นของพันธุ์ข้าวโพดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการการทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร
 
โครงการคุณภาพเมล็ดพันธุ์
 • การศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวอินทรี 2 โดยการเพิ่มประชากรและวิธีการใส่ปุ๋ย
 • ผลของสารคลุกเมล็ดก่อนปลูกเพื่อป้องกันโรคราน้ำค้าง (downy mildew disease) ที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
 
แหล่งทุนวิจัย
 • แหล่งทุนวิจัยภายใน
 • แหล่งทุนวิจัยภายนอก

ติดต่อศูนย์วิจัยฯ

เลขที่ 298 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ
ต.กลางดง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30320
Tel . 061-558 5280-1
Fax. 0-4436-1108
e-mail: raisuwan@ku.ac.th

รายงานสภาพอากาศ
 
 
ปากช่อง วันนี้
 
 
กรุณาตั้งความละเอียดของจอภาพที่ 1024 X 768 dpi