เมนูหลัก
 
วันนี้

 
Link  ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
Link  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทเมล็ดพันธุ์
 
Link ข่าวจากหนังสือพิมพ์
 

 

ประมูลราคาเปลือกและแกนข้าวโพดหวานด้วยวิธีการเสนอราคา
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์เปิดประมูลราคาเปลือกและแกนข้าวโพดหวานที่เหลือจากการผลิตในแต่ละวันด้วยวิธีการเสนอราคา กำหนดการยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 298 หมู่ 1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หรือ สอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 061-5585280-1 ภายในวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 รายละเอียดโปรดคลิก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาเปลือกข้าวโพด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาเปลือกและแกนข้าวโพดหวานของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยขอให้จัดส่งความเห็นที่ นางศศินันท์  ทิพย์โอสถ   เพื่อรวบรวมส่ง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประมูลเปลือกข้าวโพด

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแฟ่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์เปิดประมูลเปลือกข้าวโพดหวาน ซังข้าวโพดหวาน และกากข้าวโพดหวาน กำหนดการยื่นซองเสนอราคาวันที่ 4 - 25 มกราคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 298 หมู่ 1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

เกษตรแฟร์ปากช่อง'58
         
 
แหล่งทุนวิจัย
  • แหล่งทุนวิจัยภายใน
  • แหล่งทุนวิจัยภายนอก

ติดต่อศูนย์วิจัยฯ

เลขที่ 298 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ
ต.กลางดง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30320
Tel . 061-558 5280-1
Fax. 0-4436-1108
e-mail: raisuwan@ku.ac.th

รายงานสภาพอากาศ
 
 
 
 
 
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 298 หมู่ 1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320