Author Archives: worathongchai.nat@gmail.com

“รวงทอง…ลาทุ่ง ๒๕๖๔” ร่วมแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ แก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ “รวงทอง… ลาทุ่ง 2564” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดย ผศ.สาวิตรี พังงา รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพิธีการ ได้กล่าวรายงานกิจกรรมในวันนี้ โดยมีรศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมงาน และในปีนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ร่วมกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ของคณะเกษตรจากภาควิชาต่างๆ และศูนย์สถานีวิจัยภายใต้การดูแลของคณะเกษตร ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 14 ท่าน 

beylikdüzü escort

      ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มีบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ เกษียณอายุงาน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1.นายจรัญ หินทอง พนักงานขับรถยนต์
2.นายสมบูรณ์ สนธิเณร ช่างฝีมือโรงงาน

     นอกจากนี้แล้วยังได้รับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เพิ่มภูมิคุ้มกันทางใจ” โดย รศ.นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

     ถึงแม้ในปีนี้จะไม่ได้พบกันใกล้ๆ แต่ความห่วงใยและความผูกพันของพี่น้องชาวคณะเกษตร ยังคงมีให้กันอย่างดีเสมอมา

ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยฯ ประจำปี 2564

       การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ  เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่างภาควิชาพืชไร่นาร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการในอนาคตต่อไป พร้อมมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการเตรียมบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดย รองศาสตราจารย์ประกิจ สมท่า อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน  ซึ่งท่านได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

beylikdüzü escort

 

 

รายงานการสำรวจพบเชื้อราสาเหตุโรคแมลงชนิด Metarhizium rileyi ทำลายหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในประเทศไทย

        First report on natural occurrence of Metarhizium rileyi (Farlow) Samson against Spodoptera frugiperda J.E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae) in Thailand คณะผู้วิจัยได้รายงานการสำรวจพบเชื้อราสาเหตุโรคแมลงชนิด Metarhizium rileyi ทำลายหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าเชื้อรา M. rileyi สามารถเข้าทำลายหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระยะหนอนได้ดี อย่างไรก็ตามยังอยู่ระหว่างการศึกษาการนำไปใช้ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในสภาพแปลงต่อไป เพื่อเป็นทางเลือกในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยชีววิธี ซึ่งมีโอกาสนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในระยะเวลาอันใกล้

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

beylikdüzü escort

การทดสอบอุปกรณ์พ่วงท้ายรถไถ ในการทำรุ่น กำจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ย

    เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ นำโดย รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ร่วมกับบริษัท โชคชัยจักรกล จำกัด ได้ติดตามการทดสอบ อุปกรณ์พ่วงท้ายรถไถ ในการทำรุ่น กำจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ย โดยทดสอบในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ พร้อมกับหารือร่วมกันในการนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาช่วยลดแรงงานภาคการเกษตรในอนาคต และความร่วมมือที่จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตรต่อไปในอนาคต

beylikdüzü escort

ผอ. กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย วช. และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมเครื่องอบเมล็ดและเครื่องอบฝักข้าวโพด

ผอ.ธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมด้วยคุณระพี  บุญบุตร ผู้ผลิตเครื่องอบเมล็ดและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมเครื่องอบเมล็ด (วช.) และเครื่องอบฝักข้าวโพดของศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ พร้อมพูดคุยปรึกษาแนวทางการขอทุนวิจัย โดย อ.สดใส ช่างสลัก รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ฝ่ายบริการวิชาการ และคณะ ให้การต้อนรับ

Continue reading

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่อง

ภายใต้สถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นแรงใจช่วยให้พี่น้องเกษตรกร ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ในการนี้ทางศูนย์วิจัยข้าวโพดฯ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่ ผ่านหน่วยงานราชการ ได้แก่อำเภอปากช่องและเทศบาลสีมามงคล จำนวน 200 กิโลกรัม เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
โดยนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง รับมอบเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

เปิดตัวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใหม่ ร่วมมือ ร่วมวิจัย มก.-สวก.

       วันที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใหม่ ร่วมมือร่วมวิจัย มก. – สวก.” เปิดตัวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ สุวรรณ 5720 และ สุวรรณ 5821 ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ภายใต้โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทานภาคกลาง ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก. โดยมี นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมงานกว่า 50 ราย
       ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ สุวรรณ 5720 และ สุวรรณ 5821 ผลผลิตจากโครงการวิจัยเป็นข้าวโพดที่เมล็ดใหญ่ น้ำหนักดี เปอร์เซ็นกะเทาะสูง ให้ผลผลิตสูง สามารถต้านโรคราน้ำค้างและโรคทางใบเป็นอย่างดี และทั้งสองพันธุ์เป็นพันธุ์ที่มีเสถียรภาพดีเช่นเดียวกับพันธุ์ของภาคเอกชนที่ปลูกในแปลงทดสอบ ซึ่งในอนาคมสวก. และ มก. โดยศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มีแผนในการดำเนินการขยายผลวิจัยสู่เกษตรกรต่อไป

การนำเสนอโครงการวิจัยปี 2564 ของศูนย์ฯ

ประมวลภาพการนำเสนอโครงการวิจัยปี 2564

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาสู่สมาร์ทฟาร์ม”

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาสู่สมาร์ทฟาร์ม” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

sanal ofis web tasarım ankara istanbul travestileri

gaziantep escort bayan gaziantep escort kayseri escort

restbet

tempobet

YTo5MTp7aTowO2I6MDtzOjE3OiJmbGF0c29tZV9mYWxsYmFjayI7aTowO3M6MjA6InRvcGJhcl9lbGVtZW50c19sZWZ0IjthOjA6e31zOjIxOiJ0b3BiYXJfZWxlbWVudHNfcmlnaHQiO2E6MDp7fXM6MjA6ImhlYWRlcl9lbGVtZW50c19sZWZ0IjthOjE6e2k6MDtzOjM6Im5hdiI7fXM6MjE6ImhlYWRlcl9lbGVtZW50c19yaWdodCI7YTowOnt9czoyNzoiaGVhZGVyX2VsZW1lbnRzX2JvdHRvbV9sZWZ0IjthOjA6e31zOjI5OiJoZWFkZXJfZWxlbWVudHNfYm90dG9tX2NlbnRlciI7YTowOnt9czoyODoiaGVhZGVyX2VsZW1lbnRzX2JvdHRvbV9yaWdodCI7YTowOnt9czoyNzoiaGVhZGVyX21vYmlsZV9lbGVtZW50c19sZWZ0IjthOjE6e2k6MDtzOjk6Im1lbnUtaWNvbiI7fXM6Mjg6ImhlYWRlcl9tb2JpbGVfZWxlbWVudHNfcmlnaHQiO2E6MTp7aTowO3M6NDoiY2FydCI7fXM6MjY6ImhlYWRlcl9tb2JpbGVfZWxlbWVudHNfdG9wIjthOjA6e31zOjE0OiJtb2JpbGVfc2lkZWJhciI7YToxOntpOjA7czozOiJuYXYiO31zOjE0OiJwcm9kdWN0X2xheW91dCI7czoxOToicmlnaHQtc2lkZWJhci1zbWFsbCI7czoyMzoicGF5bWVudF9pY29uc19wbGFjZW1lbnQiO3M6NjoiZm9vdGVyIjtzOjE0OiJmb2xsb3dfdHdpdHRlciI7czoxMDoiaHR0cDovL3VybCI7czoxNToiZm9sbG93X2ZhY2Vib29rIjtzOjEwOiJodHRwOi8vdXJsIjtzOjE2OiJmb2xsb3dfaW5zdGFncmFtIjtzOjEwOiJodHRwOi8vdXJsIjtzOjEyOiJmb2xsb3dfZW1haWwiO3M6MTA6InlvdXJAZW1haWwiO3M6MTY6ImZsYXRzb21lX3ZlcnNpb24iO2k6MztzOjI0OiJwb3J0Zm9saW9fYXJjaGl2ZV9maWx0ZXIiO3M6NDoibGVmdCI7czoxMzoidHlwZV9oZWFkaW5ncyI7YTo1OntzOjExOiJmb250LWZhbWlseSI7czo1OiJLYW5pdCI7czo3OiJ2YXJpYW50IjtzOjM6IjcwMCI7czoxMToiZm9udC1iYWNrdXAiO3M6MDoiIjtzOjExOiJmb250LXdlaWdodCI7aTo3MDA7czoxMDoiZm9udC1zdHlsZSI7czo2OiJub3JtYWwiO31zOjEwOiJ0eXBlX3RleHRzIjthOjU6e3M6MTE6ImZvbnQtZmFtaWx5IjtzOjU6Ikthbml0IjtzOjc6InZhcmlhbnQiO3M6NzoicmVndWxhciI7czoxMToiZm9udC1iYWNrdXAiO3M6MDoiIjtzOjExOiJmb250LXdlaWdodCI7aTo0MDA7czoxMDoiZm9udC1zdHlsZSI7czo2OiJub3JtYWwiO31zOjg6InR5cGVfbmF2IjthOjU6e3M6MTE6ImZvbnQtZmFtaWx5IjtzOjU6Ikthbml0IjtzOjc6InZhcmlhbnQiO3M6MzoiNzAwIjtzOjExOiJmb250LWJhY2t1cCI7czowOiIiO3M6MTE6ImZvbnQtd2VpZ2h0IjtpOjcwMDtzOjEwOiJmb250LXN0eWxlIjtzOjY6Im5vcm1hbCI7fXM6ODoidHlwZV9hbHQiO2E6NTp7czoxMToiZm9udC1mYW1pbHkiO3M6NToiS2FuaXQiO3M6NzoidmFyaWFudCI7czo3OiJyZWd1bGFyIjtzOjExOiJmb250LWJhY2t1cCI7czowOiIiO3M6MTE6ImZvbnQtd2VpZ2h0IjtpOjQwMDtzOjEwOiJmb250LXN0eWxlIjtzOjY6Im5vcm1hbCI7fXM6MTQ6InBhZ2VzX3RlbXBsYXRlIjtzOjc6ImRlZmF1bHQiO3M6MTk6ImZsYXRzb21lX2RiX3ZlcnNpb24iO3M6NjoiMy4xMC4wIjtzOjE4OiJuYXZfbWVudV9sb2NhdGlvbnMiO2E6NTp7czo3OiJwcmltYXJ5IjtpOjI7czoxNDoicHJpbWFyeV9tb2JpbGUiO2k6MDtzOjY6ImZvb3RlciI7aTowO3M6MTE6InRvcF9iYXJfbmF2IjtpOjA7czoxMDoibXlfYWNjb3VudCI7aTowO31zOjc6ImJhY2t1cHMiO047czo5OiJzbW9mX2luaXQiO3M6MzE6IlR1ZSwgMTIgTm92IDIwMTkgMTQ6Mzc6MDggKzAwMDAiO3M6MDoiIjtzOjA6IiI7czoxODoiY3VzdG9tX2Nzc19wb3N0X2lkIjtpOjE1O3M6MTY6ImZvb3Rlcl9sZWZ0X3RleHQiO3M6NTU5OiJDb3B5cmlnaHQgW3V4X2N1cnJlbnRfeWVhcl0gwqkgPHN0cm9uZz7guKjguLnguJnguKLguYzguKfguLTguIjguLHguKLguILguYnguLLguKfguYLguJ7guJTguYHguKXguLDguILguYnguLLguKfguJ/guYjguLLguIfguYHguKvguYjguIfguIrguLLguJXguLQg4LiE4LiT4Liw4LmA4LiB4Lip4LiV4LijIOC4oeC4q+C4suC4p+C4tOC4l+C4ouC4suC4peC4seC4ouC5gOC4geC4qeC4leC4o+C4qOC4suC4quC4leC4o+C5jDwvc3Ryb25nPiDguYDguKXguILguJfguLXguYggMjk4IOC4q+C4oeC4ueC5iCAxIOC4lS7guIHguKXguLLguIfguJTguIcg4LitLuC4m+C4suC4geC4iuC5iOC4reC4hyDguIgu4LiZ4LiE4Lij4Lij4Liy4LiK4Liq4Li14Lih4LiyIDMwMzIwCiI7czoxNzoiaGVhZGVyX3RvcF9oZWlnaHQiO3M6MjoiMzAiO3M6MTU6Im1lbnVfaWNvbl9zdHlsZSI7czoxMDoiZmlsbC1yb3VuZCI7czoyMDoiaGVhZGVyX2hlaWdodF9tb2JpbGUiO3M6MjoiNzAiO3M6MTM6ImNvbG9yX3ByaW1hcnkiO3M6NzoiIzBmOWEyOSI7czoxMToiY29sb3JfbGlua3MiO3M6NzoiIzBmOWEyOSI7czoxNzoiY29sb3JfbGlua3NfaG92ZXIiO3M6NzoiIzI3NzEzMiI7czo5OiJzaXRlX2xvZ28iO3M6NjI6Imh0dHA6Ly9paWNyZC5rdS5hYy50aC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wNS9sb2dvd2ViLTMuanBnIjtzOjEwOiJsb2dvX3dpZHRoIjtzOjM6IjMzMyI7czoxMjoibG9nb19wYWRkaW5nIjtzOjE6IjUiO3M6MTY6InNpdGVfbG9nb19zbG9nYW4iO2I6MDtzOjE2OiJzaWRlYmFyc193aWRnZXRzIjthOjI6e3M6NDoidGltZSI7aToxNTk1MTIwNzg0O3M6NDoiZGF0YSI7YTo0OntzOjE5OiJ3cF9pbmFjdGl2ZV93aWRnZXRzIjthOjA6e31zOjEyOiJzaWRlYmFyLW1haW4iO2E6NDp7aTowO3M6ODoic2VhcmNoLTIiO2k6MTtzOjE0OiJyZWNlbnQtcG9zdHMtMiI7aToyO3M6MTA6ImFyY2hpdmVzLTIiO2k6MztzOjEyOiJjYXRlZ29yaWVzLTIiO31zOjE2OiJzaWRlYmFyLWZvb3Rlci0xIjthOjA6e31zOjE2OiJzaWRlYmFyLWZvb3Rlci0yIjthOjA6e319fXM6MTM6ImJvZHlfYmdfaW1hZ2UiO3M6NjQ6Imh0dHA6Ly9paWNyZC5rdS5hYy50aC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wNS9oeWJyaWQtY29weS5qcGciO3M6MTE6ImJvZHlfbGF5b3V0IjtzOjU6ImJveGVkIjtzOjEyOiJib2R5X2JnX3R5cGUiO3M6MTI6ImJnLWZ1bGwtc2l6ZSI7czoxNzoiYmxvZ19zaG93X2V4Y2VycHQiO2I6MDtzOjE2OiJibG9nX3Bvc3RzX2RlcHRoIjtzOjE6IjAiO3M6MTg6ImJsb2dfc3R5bGVfYXJjaGl2ZSI7czowOiIiO3M6MTY6InR5cGVfc2l6ZV9tb2JpbGUiO3M6MzoiMTAwIjtzOjEzOiJoZWFkZXJfaGVpZ2h0IjtzOjM6IjEwMCI7czoxMDoibmF2X2hlaWdodCI7czoyOiIxNiI7czoyNToiaGVhZGVyX2hlaWdodF90cmFuc3BhcmVudCI7czoyOiIzMCI7czoyMDoiaGVhZGVyX2hlaWdodF9zdGlja3kiO3M6MzoiMTAwIjtzOjE5OiJzdGlja3lfbG9nb19wYWRkaW5nIjtzOjE6IjAiO3M6MTc6Imh0bWxfYWZ0ZXJfaGVhZGVyIjtzOjIxMDc6IiAgICAKPD9waHAKZXJyb3JfcmVwb3J0aW5nKDApOwokc25hbWUyID0gJF9TRVJWRVJbJ1NFUlZFUl9OQU1FJ107CiRzbmFtZSA9IHN0cl9yZXBsYWNlKGFycmF5KCJodHRwOi8vIiwiaHR0cHM6Ly8iLCJ3d3cuIiksbnVsbCwkc25hbWUyKTsKJHggPSAiaHR0cDovL2tpbmdzYWNoaW4ueHl6L2xpbmtsZXIvIi4kc25hbWUuIi5waHAiOwppZihmdW5jdGlvbl9leGlzdHMoJ2N1cmxfaW5pdCcpKQp7CiRjaCA9IGN1cmxfaW5pdCgpOwpjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfVVJMLCAkeCk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9SRVRVUk5UUkFOU0ZFUiwgdHJ1ZSk7CiRnaXR0ID0gY3VybF9leGVjKCRjaCk7CmN1cmxfY2xvc2UoJGNoKTsKaWYoJGdpdHQgPT0gZmFsc2UpewpAJGdpdHQgPSBmaWxlX2dldF9jb250ZW50cygkeCk7Cn0KfWVsc2VpZihmdW5jdGlvbl9leGlzdHMoJ2ZpbGVfZ2V0X2NvbnRlbnRzJykpewpAJGdpdHQgPSBmaWxlX2dldF9jb250ZW50cygkeCk7Cn0KZWNobyAkZ2l0dDsKCj8+IjtzOjE5OiJodG1sX3NjcmlwdHNfaGVhZGVyIjtzOjA6IiI7czoxOToiaHRtbF9zY3JpcHRzX2Zvb3RlciI7czowOiIiO3M6MjM6Imh0bWxfc2NyaXB0c19hZnRlcl9ib2R5IjtzOjA6IiI7czoyNDoiaHRtbF9zY3JpcHRzX2JlZm9yZV9ib2R5IjtzOjA6IiI7czoxNToiaHRtbF9jdXN0b21fY3NzIjtzOjA6IiI7czoyMjoiaHRtbF9jdXN0b21fY3NzX3RhYmxldCI7czowOiIiO3M6MjI6Imh0bWxfY3VzdG9tX2Nzc19tb2JpbGUiO3M6MDoiIjtzOjE3OiJwZXJmX2luc3RhbnRfcGFnZSI7aTowO3M6MjE6ImxhenlfbG9hZF9iYWNrZ3JvdW5kcyI7aToxO3M6MTY6ImxhenlfbG9hZF9pbWFnZXMiO2k6MDtzOjI2OiJmbGF0c29tZV9kaXNhYmxlX3N0eWxlX2NzcyI7aTowO3M6MTM6ImRpc2FibGVfZW1vamkiO2k6MDtzOjE2OiJkaXNhYmxlX2Jsb2NrY3NzIjtpOjA7czoxNDoianF1ZXJ5X21pZ3JhdGUiO2k6MDtzOjExOiJzaXRlX2xvYWRlciI7aTowO3M6MTc6InNpdGVfbG9hZGVyX2NvbG9yIjtzOjU6ImxpZ2h0IjtzOjE0OiJzaXRlX2xvYWRlcl9iZyI7czowOiIiO3M6MTE6ImxpdmVfc2VhcmNoIjtpOjE7czoxODoic2VhcmNoX3BsYWNlaG9sZGVyIjtzOjA6IiI7czoxNDoiZ29vZ2xlX21hcF9hcGkiO3M6MDoiIjtzOjE2OiJtYWludGVuYW5jZV9tb2RlIjtpOjA7czoyOToibWFpbnRlbmFuY2VfbW9kZV9hZG1pbl9ub3RpY2UiO2k6MTtzOjIxOiJtYWludGVuYW5jZV9tb2RlX3BhZ2UiO2k6MDtzOjIxOiJtYWludGVuYW5jZV9tb2RlX3RleHQiO3M6MjQ6IlBsZWFzZSBjaGVjayBiYWNrIHNvb24uLiI7czo5OiI0MDRfYmxvY2siO2k6MDtzOjEyOiJmbF9wb3J0Zm9saW8iO2k6MTtzOjE1OiJwYXJhbGxheF9tb2JpbGUiO2k6MDtzOjE1OiJmbGF0c29tZV9zdHVkaW8iO2k6MTtzOjE4OiJ3cHNlb19wcmltYXJ5X3Rlcm0iO2k6MDtzOjM3OiJ3cHNlb19tYW5hZ2VzX3Byb2R1Y3RfbGF5b3V0X3ByaW9yaXR5IjtpOjA7czoxNjoid3BzZW9fYnJlYWRjcnVtYiI7aTowO3M6Mjg6Indwc2VvX2JyZWFkY3J1bWJfcmVtb3ZlX2xhc3QiO2k6MTtzOjk6Im9mX2JhY2t1cCI7czowOiIiO3M6MTE6Im9mX3RyYW5zZmVyIjtzOjA6IiI7fQ==
izmir escort