ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
เลขที่ 298 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320

Tel . 061-558 5280-1
Fax. 0-4436-1108
e-mail: raisuwan@ku.ac.th