ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรการเกษตร (จำนวน 1 อัตรา) ตำแหน่ง วิศวกร (จำนวน 1 อัตรา) วุฒิ ปริญญาโท

[embeddoc url=”http://iicrd.ku.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/recruitment798.pdf”]